• Gdzie szukać funduszy na działania?

  W trwającym okresie wydatkowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 optymalnym źródłem finansowania działań Pozarządowych Instytucji Rynku pracy są środki dystrybuowanych w ramach dwóch celów tematycznych RPO:

 • Cel tematyczny 8

  realizowany jest poprzez działania w ramach tzw. osi priorytetowych. Nazwy osi i ich numeracja różnią się w zależności od województwa.

  świętokrzyskie

  Oś X:

  Otwarty rynek pracy

  podlaskie

  Oś II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

  pomorskie

  Oś V:

  Zatrudnienie

  warmińsko-mazurskie

  Oś X: Regionalny

  rynek pracy

  mazowieckie

  Oś VIII: Rozwój

  rynku pracy

  opolskie

  Oś VII: Konkurencyjny runek pracy